• nl
  • en
  • us
Bekend van TV

Ik wil mijn scheiding op kantoor regelen

Onze DivorceHotel Mediators helpen u om op een vakkundige, snelle, betaalbare en vooral positieve wijze uw scheiding te regelen. Met de voor uw scheiding benodigde onafhankelijke professionals (accountant, makelaar, etc.). Zonder inmenging van partijdige/onprofessionele familie, vrienden, etc.  Klik hier voor meer uitleg over onze werkwijze.

Uitgangspunt van DivorceHotel is dat de mediation plaatsvindt in een hotel, maar natuurlijk kan dit ook in 2 dagen (48 uur) op het kantoor van de DivorceHotel Mediator of op onze ‘hotel-kantoren’. Binnen DivorceHotel gaat het vooral om het concept achter DivorceHotel: vakkundig, snel, betaalbaar en vooral positief scheiden.

meer informatie