• nl
  • en
  • us
Bekend van TV

Kinderalimentatie: werkelijke of forfaitaire woonlasten?

13 april 2017

Moet in de draagkrachtberekening rekening worden gehouden met de forfaitaire woonlast als de werkelijke woonlast aanzienlijk lager is?

Het hof Den Haag heeft op 29 juni 2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016:2310) geoordeeld  over bovengenoemde vraag. In deze zaak was de forfaitaire woonlast € 1.388 voor de man en de werkelijke woonlast € 484.

Bij de vaststelling van kinderalimentatie dient de alimentatierechter in beginsel rekening te houden met alle feiten en omstandigheden van het geval. Dit laatste brengt niet met zich mee, dat het in strijd is met het wettelijke kader indien de alimentatierechter bij de bepaling van de draagkracht rekening houdt met forfaitaire normen omdat niet iedere post met betrekking tot de draagkracht kan worden vastgesteld. Een forfaitair rekensysteem met betrekking tot de draagkracht kan naar het oordeel van het hof echter niet worden gehanteerd indien: (i) de werkelijke lasten van de alimentatieplichtige aanmerkelijk lager zijn en (ii) uitsluitend als gevolg van deze rekenmethode niet meer in de (volledige) behoefte van het kind of de kinderen kan worden voorzien.

Indien het hof in dit geval met de forfaitaire woonlast rekening moet houden, heeft zulks tot gevolg dat niet volledig voorzien kan worden in de behoefte van de minderjarigen, terwijl de man meer draagkracht heeft om in de behoefte van de kinderen te voorzien als met zijn werkelijke lasten rekening wordt gehouden. Naar maatschappelijke normen bezien heeft kinderalimentatie een zeer hoge prioriteit  en het is algemeen aanvaard dat kinderen geen last mogen hebben van de echtscheiding van hun ouders. Voor de kinderen is het van essentieel belang dat ook in financiële zin goed voor hen wordt gezorgd, zodat zij zich op hun eigen toekomst goed kunnen voorbereiden.

In de jurisprudentie komt deze vraag steeds vaker aan de orde en de rechter oordeelt met grote regelmaat dat van de richtlijn c.q. de forfaitaire woonlast moet worden afgeweken. Bij de berekening van de kinderalimentatie kan het derhalve van belang zijn om te kijken naar een berekening op basis van de forfaitaire woonlasten en van de werkelijke woonlasten. Heeft u hulp nodig bij het bepalen van kinderalimentatie? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Familierechtadvocaat & mediator Mr. Fiona van Bentum

Lees meer over: , , , , , , , , , , ,