• nl
  • en
  • us
Bekend van TV

Moet u bij echtscheiding uw ontslagvergoeding delen?

27 januari 2017

Wanneer u getrouwd bent in gemeenschap van goederen, is de hoofdregel dat u bij een echtscheiding alles samen moet delen. In beginsel vallen alle bezittingen en schulden in “een grote pot”, de gemeenschap, welke gemeenschap bij helfte moet worden gedeeld. Slechts in bijzondere gevallen, vallen goederen buiten de gemeenschap en hoeven deze dus niet gedeeld te worden. Goederen die buiten de gemeenschap vallen, zijn goederen die onder uitsluitingsclausule zijn verkregen (zoals een schenking of een nalatenschap) of goederen die op bijzondere wijze aan een echtgenoot zijn verknocht.

In uitspraken is aangenomen, dat slechts een beperkt aantal goederen verknocht is aan de echtgenoten. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een letselschade uitkering, als gevolg van een ongeluk.

Een bijzondere regeling bestaat voor een ontbindingsvergoeding die iemand heeft gekregen als gevolg van een ontslag. In het verleden werden dergelijke vergoedingen vaak ondergebracht in een zogenaamde stamrecht B.V. Onlangs oordeelde de Hoge Raad dat indien in de stamrechtovereenkomst is bepaald dat de ontslagvergoeding is bestemd ter vervanging van toekomstig te derven inkomen, deze verknocht is. Net als toekomstig loon valt de ontslagvergoeding ook niet in de gemeenschap. Aanspraken die betrekking hebben op de periode vóór ontbinding van de gemeenschap (de indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding) vallen wel in de gemeenschap. Alleen de aanspraken die zien op de periode na ontbinding van de gemeenschap zijn verknocht.

Dat betekent dat wanneer u een ontslagvergoeding heeft ontvangen, de mogelijkheid bestaat dat (een deel) van deze vergoeding niet gedeeld hoeft te worden in het kader van een echtscheiding. Gelet op de complexiteit van de regeling, is het van belang dat u zich hierover goed laat informeren.

De advocaten van DivorceHotel, zijn u hierbij graag van dienst.

Lees meer over: , , , , , , ,