• nl
  • en
  • us
Bekend van TV

(Echt-)scheiding en de woning (deel 2)

12 juni 2017

Wanneer een relatie beëindigd is en er is sprake van een gezamenlijke woning zijn er diverse opties denkbaar.

In deel 1 heb ik de opties voor eigenaren van een woning op een rijtje gezet:

  1. Verkoop van de woning aan derden
  2. Verhuur van de woning aan derden
  3. Splitsing van de woning in twee afzonderlijke wooneenheden
  4. Toedeling van de woning aan een van de eigenaren
  5. Gezamenlijke eigendom van de woning maar gebruik door één van de eigenaren
  6. Inruilen van de gezamenlijke woning voor een woning voor één van de voormalige partners.

In deel 1 heb ik de opties 1, 2, en 4 besproken. Hieronder volgt een bespreking van de opties 3, 5 en 6.

Wanneer een woning of bijvoorbeeld een perceel groot genoeg is, is het wellicht een optie om de woning of het perceel te splitsen zodat er twee afzonderlijke wooneenheden ontstaan.

Bij de gemeente kan om toestemming hiervoor gevraagd worden. Van een bouwkundige heb ik geleerd dat technisch alles te realiseren is. Wanneer er kinderen zijn kan het met name met het oog op de continuïteit van de zorg voor de kinderen wenselijk zijn na een scheiding dicht bij elkaar in de buurt te blijven wonen. Wanneer dat kan door de voormalige gemeenschappelijke woning te splitsen in twee gescheiden wooneenheden is het voor de kinderen een kleine moeite om een nauwe band met beide ouders te behouden. Van de ouders zal dan wel gevraagd worden goed met elkaar in overleg te blijven over het gebruik van de woning. Het is aan te bevelen om met een bouwkundige en bouwrechtjurist in gesprek te gaan over de mogelijkheden tot splitsing van de woning en uiteraard over de daarbij horende kosten.

Het lijkt er op dat we nu weer een tijd tegemoet gaan waarin woningen snel en voor een goede prijs verkocht gaan worden. Wanneer een woning echter “onder water staat” dat wil zeggen dat de hypotheek op de woning hoger is dan de te verwachten opbrengst bij verkoop, kan het verstandig zijn de woning na echtscheiding niet meteen te verkopen maar nog gezamenlijk in eigendom te houden. Eén van partijen kan de woning dan blijven gebruiken. Wanneer bijvoorbeeld de man de woning verlaat en de vrouw met de kinderen in de woning blijft wonen, kan de man tot twee jaar na het verlaten van de woning gebruik maken van de volledige hypotheekrente aftrek wanneer hij de lasten van de woning blijft betalen. Deze regeling is in de Wet IB opgenomen. Wees er wel op bedacht dat de mogelijkheid om de hypotheekrente af te trekken maar gedurende een periode van 2 jaar voor het volledige bedrag van de hypotheekrente blijft bestaan. Na het verloop van de periode van 2 jaar is het wenselijk te kijken of verkoop van de woning aan derden of toedeling van de woning aan een van de ex-partners met ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid terzake de hypotheek van de andere partner tot de mogelijkheden behoort.

De laatste optie betreft de mogelijkheid dat de gezamenlijke woning van de voormalige partners wordt verkocht aan derden waarbij één van de voormalige partners de woning van die derden koopt. Feitelijk vindt er een overdracht van de woning van de voormalige partners plaats aan derden. De derden verkopen hun woning aan één van de partners die van deze woning alleen eigenaar wordt. Dit creëert ruimte voor de ex-partners om van de gezamenlijke woning en daarmee elkaar verlost te worden en één van de partners beschikt in ieder geval over vervangende woonruimte. Wat hierbij wel van belang is om je als de “inruilende partner”- de partner die de woning van de kopers koopt – te realiseren dat het zo kan zijn dat je dan wel van de gezamenlijke woning en hypotheek verlost bent maar dat het zo maar zo kan zijn dat je het in de “inruilwoning” niet echt naar je zin hebt omdat de locatie of grootte of buren je niet bevallen.

In alle gevallen geldt: “bezint eer ge begint”.

Goed geïnformeerd door een advocaat, financieel adviseur, bouwkundige en makelaar valt altijd wel een passende optie te kiezen. Hulp nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Lees meer over: , , , , , , , , , , , , ,